Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
ESL

ESL

مسابقات Mortal Kombat X بیشتر از ۱۰۰ هزار دلار جایزه می‌دهد

اگر طرفدار بازی‌های MOBA یا FPS باشید، می‌دانید که هر سال بیشتر از 1 میلیون دلار برای بازی‌کننده‌ها جایزه نقدی در نظر گرفته می‌شود. از جایزه 10 میلیون دلاری پارسال دوتا 2 را در نظر بگیرد. همین‌طور سقف…