Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Free 2 Play

Free 2 Play

تایتان فال به صورت یک بازی F2P به آسیا می‌آید

شرکت الکترونیک آرتز به تازگی وارد همکاری با شرکت نکسون که بزرگترین ناشر بازی‌های F2P در آسیاست شده است تا کار بر روی ورژنی از بازی تایتان فال به صورت F2P برای بازارهای آسیا را شروع کند. هنوز جزدیات…