Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Hello Neighbor 2

Hello Neighbor 2

تاریخ عرضه بازی Hello Neighbor 2 با انتشار یک تریلر مشخص شد

بازی Hello Neighbor یکی از آن بازی هایی است که مدتی بود بسیاری از جوانان را مشغول خود کرده بود، حال با انتشار تریلر قسمت دوم این بازی، دوباره نامش بر سر زبان ها افتاده است. همچنین تریلر این بازی به…