Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Island Living

Island Living

بسته‌ی الحاقی جدید The Sims 4 با نام Island Living معرفی شد

بازی‌کنندگان بازی The Sims 4 با انتشار بسته‌ی الحاقی جدید این بازی به جزیره‌ و زندگی در آن راه پیدا خواهند کرد. این به‌روزرسانی تا انتهای ماه جاری برای پی‌سی عرضه می‌شود. الکترونیک آرتز در جریان EA…