Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
NHL 17

NHL 17

صحبت‌های EA در مورد احتمال بازگشت بازی‌های ورزشی به پی‌سی

یک زمانی الکترونیک‌آرتز تمام بازی‌های ورزشی‌اش را بر روی پی‌سی عرضه می‌کرد. اگر امروز نگاهی بیندازید می‌بینید که تنها بازی ورزشی الکترونیک‌آرتز برای این پلتفرم فیفا است. به تازگی «مت بیلبِی» و «کَم…