Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Surgeon Simulator

Surgeon Simulator

بازی پیشنهادی: Surgeon Simulator و شبیه‌سازی پر خون فانتزی اتاق عمل

همه‌‌ی ما روال عادی بازی‌های ویدئویی را می‌شناسیم اما،‌ بعضی بازی‌ها تنها ساخته شده‌اند تا شما را با مشقات خود سرگرم کنند و چنین بازی‌هایی اکثرا به طرز ناخوشایندی سخت هستند! البته این مصائب به شکل…