Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
The Cuphead Show

The Cuphead Show

عرضه بازی Cuphead برای پلی استیشن ۴ نزدیک است – [به‌روزرسانی – تایید شد]

به روز رسانی: البته این خبر تایید شد . همانطور که اعلام شده بود، Cuphead به پلی استیشن 4 می‌آيد. همچنین بسته‌ی الحاقی، هم زمان برای همه‌ی پلتفرم‌ها از جمله پلی استیشن 4 عرضه خواهد شد. …