Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
What Remains of Edith Finch

What Remains of Edith Finch

سخاوتمندی اپیک تمامی ندارد! باز هم بازی رایگان در فروشگاه اپیک گیمز

دیدن نام یک اثر دیگر به عنوان بازی رایگان در فروشگاه اپیک گیمز دیگر دارد به مسئله‌ای عادی و روزانه تبدیل می‌شود. با گیم‌نیوز در ادامه همراه باشید. اپیک از ابتدای سال میلادی جاری هر دو هفته یک بازی…