Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
atomega

atomega

تماشا کنید: Atomega بازی چندنفره‌ی جدید یوبی‌سافت

این بازی در زمانی اتفاق می‌افتد اتفاق می‌افتد که همه‌چیز رو به پایان است و واقعیت در شرف از هم پاشی قرار دارد. تنها «اگزوفرم»ها وجود دارند که گونه‌های بیولوژیکی بسیار پیشرفته‌ای‌اند که بر انواع ماده…