Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Beware

Beware

این بازی رانندگی ترسناک با یک دموی قابل بازی ترسناک بودن خود را ثابت کرد!

بازی «رانندگی ترسناک» ترکیب جدیدی به حساب می‌آید. ژانر بازی‌های ترسناک حالا متحول شده و اولین تجربه بازی رانندگی ترسناک را به زودی به دست خواهیم آورد. اما آیا واقعا می‌شود در یک بازی که در تمام مدت در…