Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Bivareh

Bivareh

آهنگ‌های ساخته اعضای استودیوی لیک‌هورس را حتما گوش کنید!

تقریبا از همان لحظه‌ای که فهمیدم اعضای استودیوی لیک‌هورس پیش‌تر با هم یک بند موسیقی داشته‌اند عاشقشان شدم. این‌که حالا چه کار می‌کنند و بازی‌های آن‌ها چه کیفیتی دارد به کنار، همین که پس‌زمینه‌ی…