Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
box off

box off

باکس آفیس هفته؛ «خشمگین ۷» رکوردها را در هم شکست

"خشمگین 7" برای رسیدن به صدر باکس آفیس، در هفته‌ی اول خود 143.6 میلیون دلار فروخت. بهترین افتتاحیه‌ی تاریخ در ماه آپریل با کنار زدن فروش 95 میلیون دلاریِ "کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان"، و بهترین…