Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Cars 3

Cars 3

باکس آفیس: «ماشین‌ها ۳» در جایگاه نخست پرفروش‌ترین فیلم هفته

طبق آخرین آمار فروش فیلم‌ها در شمالِ آمریکا، این هفته انیمیشن جدید استودیو پیکسار با ارائه‌ی دِیزنی، ‌«زن شگف‌ت‌انگیز» را کنار زد و در نخستین جایگاه جدول ایستاد. در ادامه، با گیم‌نیوز و گزارش باکس…