Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
CCSD

CCSD

تماشا کنید: نگاهی به تریلر فصل یازده Doctor Who – دکتر متفاوت‌تر از همیشه

شروع فصل جدید Doctor Who معمولاً به معنای شروع یک ماجراجویی جدید در مکان و زمان است اما شروع فصل یازده تفاوت‌های بسیار مهمی دارد که این فصل را به یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ 54 ساله‌ی دکتر هو…