Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Ezatollah Entezami

Ezatollah Entezami

در سوگ عزت‌الله انتظامی – او عزت بود بچه سنگلج

مردم سرزمینم! من برای شما همیشه همان عزتم، همانی که از سیزده سالگی در تماشاخانه‌های لاله زار با تشویق‌های شما بزرگ شده‌ام… همانی که همراه شما با دردهای ایران بسیار گریسته‌ام و با شادی‌هایش لبخندها…