Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Lord of the Rings MMO

Lord of the Rings MMO

آمازون ساخت بازی آنلاین بزرگ ارباب حلقه‌ها را متوقف کرد

ساخت بازی آنلاین ارباب حلقه‌ها پس از مدت‌ها جدل بین دو سازنده آن یعنی آمازون و ابرکمپانی تنسنت (Tencent) متوقف شد. تیرماه سال ۹۸ قسمت بازیسازی آمازون یعنی آمازون استودیو افشا کرد که در حال ساخت و…