Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Max Steel

Max Steel

گزارش باکس آفیس؛ هفته‌ی سوم ماه اکتبر (۱۰/۱۷/۲۰۱۶)

موفقیت فیلم‌های بزرگسالانه، این هفته نیز با «حسابدار» ادامه یافت، فیلمی که به راحتی توانست در جایگاه نخست قرار بگیرد. با این حال، اثر جدید «بن افلک» همانند فیلم‌های «هفت دلاور» و «دختری در قطار»…