Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
NBA Playgrounds

NBA Playgrounds

تاریخ انتشار بازی NBA Playgrounds 2 در لحظه‌ی آخر به تعویق افتاد

قرار بود که در روز سه شنبه، 22 ماه می، بازی NBA Playgrounds 2 منتشر شود، اما سازنده‌ی این بازی یعنی استودیو سیبر، انتشار آن را در لحظات آخر به تعویق انداخته است. سیبر دلیلی برای به تعویق انداختن…