Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
TagsRovio

TagsRovio

پرندگان خشمگین دیگر خریدار ندارند!؛ کاهش ۷۳ درصدی سود عملیاتی روویو!

از قرار معلوم روزگار بر وِفق مراد سازنده بازی پرندگان خشمگین نیست و این شرکت دیگر کار و کاسبه‌ای سکه‌ای ندارد. دو سال پیش، مغازه‌های اسباب‌بازی فروشی پُر بود از بازی‌های مختلفی که بر اساس کاراکترهای…