Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
فصل 6 گیم آو ترونز

فصل 6 گیم آو ترونز

بررسی قسمت چهارم فصل ششم «بازی تاج و تخت»

هشدار: متن زیر قسمت‌های عمده ای از سریال را لو خواهد داد. قسمت چهارم فصل ششم سریال «بازی تاج و تخت» با عنوان کتاب غریبه‌ این هفته از شبکه‌ی اچ بی او پخش شد و روند سینوسی این فصل را پس از قسمت ضعیف…

بررسی قسمت سوم فصل ششم «بازی تاج و تخت»

هشدار: متن زیر قسمت‌های عمده ای از سریال را لو خواهد داد. جدیدترین قسمت از سریال «بازی تاج و تخت»، طبق برنامه‌ی پخش شبکه‌ی اچ بی او دیشب در سراسر جهان به نمایش درآمد. عنوان قسمت سوم از فصل ششم،…