Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Dishonred 2

Dishonred 2

بازی‌های Dishonored 2 و Fallout: New Vegas این ماه در گیم‌پس مایکروسافت

مایکروسافت چند روزی است که بازی‌های سرویس ایکس باکس گیم‌پس (Xbox Game Pass) خود برای ماه اکتبر 2019 را اعلام کرده و در میان عناوینی که به این سرویس اضافه می‌شوند بازی‌های خوب و قابل توجهی از جمله…