Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Game of the Year Edition

Game of the Year Edition

نسخه بازی سال سرزمین میانه: سایه موردور در ماه می عرضه می‌شود

شرکت برادران وارنر اعلام کرد، نسخه بازی سال سایه موردور، ماه آینده منتشر خواهد شد. این نسخه از بازی شامل تمام افزونه‌ها و DLC های منتشر شده تا کنون برای سایه موردور بوده است که در زیر لیستی از آن‌ها…