Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Gold

Gold

عرضه بازی‌هایی با ارزش بیش از ۵۸۰$ به کاربران گلد شبکه Xbox Live در سال ۲۰۱۴

امسال سال پر سودی برای کاربران و مشترکین شبکه‌ی گلد بوده است. با طرح بازی‌های رایگان برای کاربران گلد شبکه لایو کاربران در طی یک سال بازی‌هایی با ارزش کلی 584.67$ را دریافت کرده‌اند، هرچند نباید…