Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Super Mario Galaxy

Super Mario Galaxy

ده سالگی بهترین بازی‌های سال ۲۰۰۷ – قسمت سوم

پیش‌تر با انتشار دو مطلب، به معرفی 5 مورد از بهترین بازی‌هایی پرداختیم که سال 2007 را به یکی از مهم‌ترین سال‌های عرصه‌ی گیمینگ تبدیل کرده بودند. بازی‌های سال 2007 امسال 10 ساله شدند و این بهانه‌ای…