Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Dotemu

Dotemu

از بازی جدید لاک پشت‌های نینجا TMNT: Shredder’s Revenge چه انتظاری داریم؟

دو روز از معرفی بازی جدید لاک پشت‌های نینجا با نام TMNT: Shredder’s Revenge می‌گذرد. در این مدت کوتاه تنها کاری که توانستیم بکنیم غلبه بر هیجان وصف ناپذیرمان از این رونمایی بود. بازی جدید در سبک…