Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Swipe Brick Breaker

Swipe Brick Breaker

معرفی و بررسی بازی موبایل Air Ballz – اعداد اعتیاد آور – ۲

بازی Swipe Brick Breaker و مشابهان بی‌شمارش، یکی از بازی‌های تفننی مناسب برای سپری کردن وقت محسوب می‌شوند. با این‌که این بازی به تنهایی 10 میلیون نصب فعال در سراسر جهان دارد، هنوز هم بازی‌های مشابه آن…